Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – špecializovaná oftalmologická nemocnica OFTAL s.r.o., so sídlom Spojová 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 626 406 po prerokovaní so zástupcami zamestnancov najmä, nie však výlučne, z dôvodu zabezpečenia náležitej ochrany života a verejného zdravia, teda aj života a zdravia zamestnancov a pacientov zamestnávateľa, dňa 20.04.2021, vo všeobecnom záujme, prijal a schválil Smernicu o testovaní zamestnancov č. 2004/2021/a, upravujúcu vybrané povinnosti zamestnancov a postupy spoločnosti

v tomto znení:

Smernica o manažmente pacienta

č. 2003/2021/a

Aktuálne bezpečnostné opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID 19.

V súvislosti s pretrvávaním mimoriadnej situácie, stanoviskom hlavného odborníka pre oftalmológiu a odporúčaniami hlavného hygienika SR na ochranu pred infekciou koronavírusom COVID-19 vyhlasujeme nasledovné záväzné opatrenia v ŠN Oftal:

Všetci zamestnanci sú dvakrát v týždni testovaní. Všetci používajú počas celej pracovnej doby predpísané ochranné prostriedky a po každom vyšetrení pacienta si dezinfikujú rukavice a opierky vyšetrovacích prístrojov. Priestory sú často vetrané, povrchy dezinfikované a všade sú inštalované germicídne žiariče. Všetci zamestnanci dodržiavajú podľa možností odporučený bezpečný odstup a minimalizujú kontakt. Podrobne je to uvedené v internej smernici ŠN OFTAL č. 2903/2021/a

– vyšetrujeme len pacientov, ktorí nemajú teplotu, neboli v styku s človekom, ktorý prišiel z cudziny, neboli v styku s chorou osobou (kašeľ, nádcha, bolesti hlavy, horúčka) a majú negatívny PCR alebo Antigénový test nie starší ako 72 hodín. Platí aj pre zaočkovaných pacientov!

vyšetrovaní na ambulanciách sú akútni pacienti a pacienti s povinnými kontrolami po operáciách ( 1. deň a 1. týždeň)

ostatní pacienti objednaní na kontrolné vyšetrenia obdržia jeden deň pred termínom vyšetrenia SMS potvrdzujúcu návštevu, keď lekár predpokladá možné zhoršenie nálezu, alebo, keď lekár predpokladá stabilizáciu nálezu, obdržia SMS o zrušení návštevy s textom: ak sa Váš stav nezhoršil, zostaňte doma, zašleme Vám E recept, Nový termín kontroly Vám pošleme v SMS.

V prípade plánovanej operácie s rizikom omeškania pacient 21 dní pred termínom objednania obdrží potvrdzujúcu SMS s textom: vybavte si predoperačné vyšetrenie a 14 dní pred operáciou zostaňte doma v karanténe. Podmienkou operácie je negatívny PCR alebo AG test, nie starší ako 72 hodín. Platí aj pre zaočkovaných pacientov!

V prípade plánovanej intravitreálnej aplikácie pacient 16 dní pred termínom objednania obdrží SMS s upozornením o dodržaní 14 dennej karantény. Podmienkou ošetrenia je negatívny PCR alebo AG test nie starší ako 72 hodín. Platí aj pre zaočkovaných pacientov!

– doprovod jednou osobou je povolený len pri vyšetrovaní detí do 15 rokov. Podmienkou doprovodu je negatívny PCR alebo AG test nie starší ako 72 hodín. Platí aj pre zaočkovaný doprovod!

– pred vstupom na recepciu bude vyšetreniu predchádzať kontrola testu, zisťovanie cestovateľskej anamnézy, styku s osobami v karanténe, styku s osobami vykazujúcimi príznaky ochorenia (nádcha, kašeľ, teplota, bolesti hlavy ) a bezkontaktné meranie telesnej teploty

– pacienti na meranie teploty čakajú v 4 metrových rozostupoch

– pacienti s negatívnym zistením si vydezinfikujú ruky, obdržia hygienické rukavice, návleky na obuv a budú s respirátorom vpustení na recepciu, kde sa nahlásia

pacienti s pozitívnym zistením budú ihneď odoslaní do karantény s povinosťou sa samostatne nahlasiť k svojmu obvodnému lekárovi. Z domu môžu poslať elektronicky fotografiu oka s popisom ťažkostí a bude im zaslaný e- recept

– ostatné kontroly sa budú vykonávať telefonickou, alebo elektronickou konzultáciou

– predpis liekov sa bude realizovať cez E- recept

– prevádzka ambulancie bude upravená tak, aby sa minimalizoval kontakt osôb v čakárni. V čakárni môže byť len obmedzený počet osôb (10), ak príde viac pacientov, čakajú vonku v 4 metrových odstupoch

– každý pacient a sprevádzajúca osoba je povinná používať ochranné prostriedky (respirátor, rukavice, návleky na obuv) a dodržiavať hygienické zásady (umývanie rúk, dezinfekcia rúk a zbytočne nerozprávať, ani medzi sebou)