Očné vyšetrenia

poradňa

Komplexné očné vyšetrenie je základom pre správnu diagnostiku, úspešnú liečbu alebo operačný zákrok. Preto v Oftale používame najmodernejšie metódy a prístroje.

VYŠETRENIE ZRAKOVEJ OSTROSTI

Vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti (CZO) vyjadrujeme v desatinnej škále, kde 0,1 je najväčší znak na tabuli a znamená 10% normy. 1,0 sú najmenšie znaky na tabuli a znamenjú 100% normy. Pri ochoreniach sietnice sa vyjadruje CZO počtom správne prečítaných písmen, 85 písmen a viac znamená 100%.

PERIMETRIA A FARBOCIT

Perimetriou vyšetrujeme rozsah a kvalitu zorného poľa. Poruchy v zornom poli sú typické hlavne pre glaukóm, pre ochorenia zrakového nervu, zrakovej dráhy a pre ochorenia sietnice. Farbocit sa vyšetruje pomocou izochromatických tabuliek.

MERANIE VNÚTROOČNÉHO TLAKU

Vyšetrenie vnútroočného tlaku(VOT) sa vykonáva bezkontaktnou alebo kontaktnou metódou. Ideálna hodnota VOT je pre každého individuálna a môže kolísať aj počas dňa. Pri diagnostike glaukómu sa meria denná tlaková krivka (DTK), diastolický perfúzny tlak (DPT) a môžu sa vykonávať rôzne záťažové testy.

VYŠETRENIE REFRAKCIE – AUTOREFRAKTOMETER

Vyšetrenie refrakcie znamená meranie optickej lomivosti optického aparátu oka. Vyjadruje sa v dioptriách. Štandardne sa meria Autorefraktomerom. U detí používame aj skiaskopické lišty a Plusoptix. Na meranie optickej sily okuliarov slúži fokometria.

STANOVENIE KOREKCIE

Vyšetrenie najlepšej korigovanej zrakovej ostrosti (NKCZO) sa vykonáva na foropteri alebo pomocou skúšobného okuliarového rámu a optických skiel. Výsledkom je predpis okuliarov.

 

BIOMIKROSKOPIA NA ŠTRBINOVEJ LAMPE

Vyšetrenie oka a okolitých štruktúr pomocou mikroskopu so špeciálnym osvetlením.

 

OFTALMOSKOPIA PRIAMA

Vyšetrenie očného pozadia, terča zrakového nervu, sietnicových ciev, sietnice a sklovca.

OFTALMOSKOPIA NA ŠTRBINOVEJ LAMPE

Vyšetrenie očného pozadia pomocou lupy alebo pomocou kontaktnej panfundoskopickej šošovky na štrbinovej lampe.

OFTALMOSKOPIA NEPRIAMA

Vyšetrenie očného pozadia nepriamym oftalmoskopom sa využíva najviac pri vyšetrení retinopatie novorodencov a dojčiat a počas operácií sietnice a sklovca.

 

BIOMETRIA OKA – TOPOGRAFIA ROHOVKY

Biometria oka sa vykonáva na optických alebo ultrazvukových prístrojoch a používa sa na diagnostiku očných ochorení a na výpočet hodnoty umelej vnútroočnej šošovky. Topografia rohovky meria povrch, vzhľad a optickú lomivosť rohovky.

 

BIOMETRIA OKA – IOL MASTER

Optický prístroj na meranie a výpočet hodnoty umelej vnútroočnej šošovky.

 

BIOMETRIA OKA – VERION

Optický prístroj na výpočet a na navigáciu implantácie umelej vnútroočnej šošovky.

 

BIOMETRIA OKA – ARGOS

Integrovaný optický prístroj na meranie, výpočet a na navigáciu implantácie umelej vnútroočnej šošovky.

ULTRAZVUKOVÁ BIOMETRIA

Používa sa na diagnostiku očných ochorení a na výpočet hodnoty umelej vnútroočnej šošovky. Meriame ňou dĺžku oka, hrúbku jednotlivých štruktúr oka, ich vzdialenosti. Zobrazuje obsah oka a jeho hustotu aj pri nepriehľadných optických médiách.

OCT A OCT ANGIOGRAFIA

Optická koherentná tomografia oka sa používa na veľmi presnú diagnostiku štruktúr komorové-ho uhla a predného segmentu oka, ale aj na diagnostiku terča zrakového nervu a vrstvy nervových vláken a na vyšetrenie jednotlivých vrstiev sietnice a ich zmien v oblasti žltej škvrny. Najnovší softvér našich prístrojov umožňuje aj neinvazívnu angiografiu makuly. Ktorá umožňuje neinvazív-ne, veľmi rýchle a detailné zhodnotenie zmien cievnych štruktúr sietnice.

FUNDUSKAMERA A FLUORESCEINOVÁ ANGIOGRAFIA

Funduskamera sa používa sa na fotografovanie očného pozadia a záznam angiografie cievneho zásobenia cievovky a sietnice. Slúži na diagnostiku a plánovanie liečby cievnych ochorení sietnice a cievovky LASEROM. (viď operácie sietnice laserom)

SYNOPTOFOR

Využíva sa na diagnostiku a liečbu škúlenia.