Škola mikrochirurgie oka

ŠMO

Oftal, Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, Zvolen
a Výučbové centrum ŠN Oftal vo Zvolene

Vás pozývajú na

XII. Školu mikrochirurgie oka pre začiatočníkov
a pre pokročilých 2023

Prehrať video

VIDEO ŠMO 2019

 

ŠMO 2023 a 2024 je plne obsadené. Prihlásiť sa je možné len na ŠMO 2025.

ŠMO – prvá časť:

Termín:
19.4. – 20.4.2023, 9.00 – 15.00

Miesto konania:
Výučbové centrum ŠN Oftal, Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen

Maximálny počet účastníkov na kurze: 10

Podujatie bude hodnotené kreditmi CME

Témy prednášok a praktík 1. časť: Základy mikrochirurgie oka

  • Ovládanie operačného mikroskopu
  • Techniky šitia rán kože, rohovky, spojovky a skléry
  • Intravitreálne aplikácie liečiv
 

LIVE SURGERY počas celého kurzu, ON LINE KURZ a inštruktážne videá neobmedzene

 

ŠMO – druhá časť:

Termín:
15.5. – 17.5.2023, 9.00 – 15.00

Miesto konania:
Výučbové centrum ALCON, Barcelona

Maximálny počet účastníkov na kurze: 10

Podmienkou účasti je úspešné absolvovanie prvej časti kurzu

Témy prednášok a praktík 2. časť: Operácia katarakty

  • Ovládanie operačných prístrojov
  • Technika operácie katarakty
  • Technika implantácie umelej VOŠ

 

Prihlasovanie je možné aj na: marta.ondrejkova@oftal.sk

Publikácia Školy mikrochirurgie oka OPERÁCIA KATARAKTY je pripravená pre každého účastníka ŠMO.

Ostatní záujemci, získajú bližšie info na: oftal@oftal.sk

Milé kolegyne a kolegovia,
odkedy sme v roku 2012 zaradili do programu Vedeckých pracovných dní Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti praktickú výuku intravitreálnych aplikácií, vytvorili sme postupne veľmi úspešné samostatné podujatie na nácvik mikrochirurgických zručností, Školu mikrochirurgie oka (ŠMO).

Tvorivá atmosféra podujatia, nadšené ohlasy a záujem, boli pre nás neutíchajúcou inšpiráciou. Program školy sa modifikoval podľa potrieb a pripomienok účastníkov. Najväčší záujem býval samozrejme o praktickú časť, preto sme postupne redukovali teoretickú časť tak, aby zostal čo najväčší priestor pre praktiká. Odborné prednášky sme postupne presunuli do pro-gramu nadväzujúcich vedeckých pracovných dní VRS, preto sme všetkým účastníkom školy vrelo odporúčali pokračovať v účasti na tomto podujatí. Postupne sme rozšírili aj počet pracovísk a lektorov. Na posledných ročníkoch ŠMO sa pracovalo samostatne na 10 pracoviskách, kde boli pripravené nástroje a materiál na nácvik incíznej techniky, techniky atraumatického šitia, techniky chirurgie katarakty, glaukómu, intravitreálnej aplikácie liečiv a aj na zavádzanie troakárov na pars plana vitrektómiu. Okrem tradičných kurzov a praktík prebiehal aj živý prenos operácií priamo z operačnej sály.

Pre pandémiu COVID 19 sa ŠMO v plánovanom termíne na jar 2020 a 2021 nemohla konať. Bol vyhlásený stav núdze a karanténa, vďaka ktorej uzrela svetlo sveta aspoň naša dlho pripravovaná publikácia: Škola mikrochirurgie oka, operácia katarakty. V lete sme doháňali za-meškané, na jeseň nás dobehla druhá vlna pandémie a až v zime sme našli pandemické riešenie realizácie ŠMO. Pripravili sme individuálne tréningy a mini kurzy v skupinkách pre štyri osoby. Boli to kurzy pre začiatočníkov, pokročilých aj pre operačné sestry.

Tento rok sme veľmi šťastní, lebo sa nám podarilo realizovať ŠMO 2022 pre prihlásených účastníkov prezenčným spôsobom vo zvyčajnom termíne aj rozsahu. Znovu sme mali plnú poslucháreň pozitívnej energie nadšených účastníkov, lektorov a skvelého podporného technického tímu.

Ďakujeme za Vašu účasť a pozitívne ohlasy. Tešíme sa z Vašich pokrokov. Dovidenia nabudúce.

MUDr. Marta Ondrejková, PhD a kolektív lektorov

História ŠMO

2023

11. Škola mikrochirurgie oka

Počet účastníkov: 16

2022

10. Škola mikrochirurgie oka

Počet účastníkov: 16

2021

9. Škola mikrochirurgie oka

Počet účastníkov: 8

2020

8. Škola mikrochirurgie oka

Počet účastníkov: 8

2019

7. Škola mikrochirurgie oka

Počet účastníkov: 12

2018

6. Škola mikrochirurgie oka

Počet účastníkov: 22

2017

5. Škola mikrochirurgie oka

Počet účastníkov: 22

2016

4. Škola mikrochirurgie oka

Počet účastníkov: 12

2015

3. Škola chirurgie sietnice a sklovca

Počet účastníkov: 12

2014

2. Škola chirurgie sietnice a sklovca

Počet účastníkov: 14

2013

1. Škola chirurgie sietnice a sklovca

Počet účastníkov: 12