Škola mikrochirurgie oka

ŠMO

Oftal, Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, Zvolen
a Výučbové centrum ŠN Oftal vo Zvolene

Vás pozývajú na

XII. a XIII. Školu mikrochirurgie oka pre začiatočníkov
a pre pokročilých.

Prehrať video

VIDEO ŠMO 2019

 

Prihlásiť sa je možné len na ŠMO 2024 XIII v Barcelone a ŠMO 2025.
ŠMO 2024 XII v Prahe je plne obsadené.

XII Škola mikrochirurgie oka, Výučbové centrum ŠN OFTAL Zvolen

Termín :
26. 3. 2024. prípravný kurz mikrochirurgie, Výučbové centrum Zvolen
29. 4-1. 5. 2024 ŠMO základy mikrochirurgie katarakty, Výučbové centrum Alcon v Prahe

Cena kurzu: 500€, cesta a ubytovanie sú v cene kurzu
Prihlasovanie: slavomira.podolska@oftal.sk

XIII Škola mikrochirurgie oka, Výučbové centrum ŠN OFTAL Zvolen

Termín :
27. 3. 2024 prípravný kurz mikrochirurgie, Výučbové centrum Zvolen
6. 5. – 8. 5. 2024 ŠMO základy mikrochirurgie katarakty, Výučbové centrum Alcon v Barcelone

Cena kurzu 900€, cesta a ubytovanie sú v cene kurzu
Prihlasovanie: slavomira.podolska@oftal.sk

Publikácia Školy mikrochirurgie oka OPERÁCIA KATARAKTY je pripravená pre každého účastníka ŠMO.

Ostatní záujemci, získajú bližšie info na: oftal@oftal.sk

Milé kolegyne a kolegovia,
odkedy sme v roku 2012 zaradili do programu Vedeckých pracovných dní Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti praktickú výuku intravitreálnych aplikácií, vytvorili sme postupne veľmi úspešné samostatné podujatie na nácvik mikrochirurgických zručností, Školu mikrochirurgie oka (ŠMO).

Tvorivá atmosféra podujatia, nadšené ohlasy a záujem, boli pre nás neutíchajúcou inšpiráciou. Program školy sa modifikoval podľa potrieb a pripomienok účastníkov. Najväčší záujem býval samozrejme o praktickú časť, preto sme postupne redukovali teoretickú časť tak, aby zostal čo najväčší priestor pre praktiká. Odborné prednášky sme postupne presunuli do programu nadväzujúcich vedeckých pracovných dní VRS, preto sme všetkým účastníkom školy vrelo odporúčali pokračovať v účasti na tomto podujatí. Postupne sme rozšírili aj počet pracovísk a lektorov. Na posledných ročníkoch ŠMO sa pracovalo samostatne na 10 pracoviskách, kde boli pripravené nástroje a materiál na nácvik incíznej techniky, techniky atraumatického šitia, techniky chirurgie katarakty, glaukómu, intravitreálnej aplikácie liečiv a aj na zavádzanie troakárov na pars plana vitrektómiu. Okrem tradičných kurzov a praktík prebiehal aj živý prenos operácií priamo z operačnej sály.

Pre pandémiu COVID 19 sa ŠMO v plánovanom termíne na jar 2020 a 2021 nemohla konať. Bol vyhlásený stav núdze a karanténa, vďaka ktorej uzrela svetlo sveta aspoň naša dlho pripravovaná publikácia: Škola mikrochirurgie oka, operácia katarakty. V lete sme doháňali zameškané, na jeseň nás dobehla druhá vlna pandémie a až v zime sme našli pandemické riešenie realizácie ŠMO. Pripravili sme individuálne tréningy a mini kurzy v skupinkách pre štyri osoby. Boli to kurzy pre začiatočníkov, pokročilých aj pre operačné sestry.

V roku 2022 sme boli opäť šťastní, pretože sa nám podarilo realizovať ŠMO prezenčným spôsobom pre prihlásených účastníkov vo zvyčajnom termíne aj rozsahu. Znovu sme mali plnú poslucháreň pozitívnej energie nadšených účastníkov, lektorov a skvelého podporného technického tímu.

ŠMO 2023 sme rozšírili na dve časti. Prípravný kurz bol vo výučbovom centre ŠN Oftal vo Zvolene a Kurz mikrochirurgie katarakty sme realizovali v medzinárodnom výučbovom centre Alcon v Barcelone. Ohlas zo strany zúčastnených aj lektorov bol výborný, preto sme sa rozhodli organizovať nasledujúce ŠMO 2024 rovnakým spôsobom. Pre veľký záujem pripravujeme tento rok dva kurzy.

Ďakujeme za Vašu účasť a pozitívne ohlasy. Tešíme sa z Vašich pokrokov. Dovidenia nabudúce.

MUDr. Marta Ondrejková, PhD a kolektív lektorov

História ŠMO

2023

11. Škola mikrochirurgie oka

Počet účastníkov: 16

2022

10. Škola mikrochirurgie oka

Počet účastníkov: 16

2021

9. Škola mikrochirurgie oka

Počet účastníkov: 8

2020

8. Škola mikrochirurgie oka

Počet účastníkov: 8

2019

7. Škola mikrochirurgie oka

Počet účastníkov: 12

2018

6. Škola mikrochirurgie oka

Počet účastníkov: 22

2017

5. Škola mikrochirurgie oka

Počet účastníkov: 22

2016

4. Škola mikrochirurgie oka

Počet účastníkov: 12

2015

3. Škola chirurgie sietnice a sklovca

Počet účastníkov: 12

2014

2. Škola chirurgie sietnice a sklovca

Počet účastníkov: 14

2013

1. Škola chirurgie sietnice a sklovca

Počet účastníkov: 12