Operácie

poradňa

Praktické informácie pre pacienta

Dobrý deň, vitajte na našej klinike!
Váš spádový očný lekár Vám zistil šedý zákal a odoslal Vás ku nám na operáciu. Tu ste v správnych rukách. Naša klinika patrí medzi špičkové pracoviská nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Naša starostlivosť je komplexná, zodpovedná a trvalá.

Existuje riešenie šedého zákalu šošovky?
Riešením šedého zákalu šošovky je operácia, pri ktorej sa odstránia zakalené hmoty šošovky a na ich miesto sa do oka vloží náhradná, umelá vnútroočná šošovka.

Kedy šošovku operovať?
Šedý zákal vzniká v 60-90 rokov veku, priemerný vek pacientov, kedy operujeme šedý zákal, je 72 rokov. Vykonávame aj včasnú operáciu začínajúceho zákalu šošovky, pred 60 rokom veku, hlavne u pacientov s vysokou krátkozrakosťou, s ďalekozrakosťou alebo s glaukómom.

V čom sa líšime od komerčných pracovísk?
My vnímame pacienta v širokom kontexte jeho života, možných vekových zmien oka aj šošovky, preto operáciu zdravej, priehľadnej šošovky, len proti okuliarom na čítanie, nevykonávame!

V čom je výnimočnosť vyšetrenia u nás?
Na zhoršení videnia sa môžu spolupodieľať aj iné, vekom podmienené ochorenia oka. Vyšetrenie u nás je komplexné. Nezameriava sa len na šošovku. V prípade pozitívneho nálezu pacientov súčasne liečime a sledujeme na príslušnom oddelení našej kliniky.

Akú umelú šošovku si vybrať?

Po absolvovaní potrebných vyšetrení a meraní pristupujeme k výberu umelej vnútro-očnej šošovky. Na našej klinike implantujeme len  vnútroočné šošovky najvyššej kvality a bezpečnosti: hydrofóbne, s hranatým okrajom, s kvalitným UV filtrom a žltým filtrom, ktoré môžu byť monofokálne, multifokálne alebo aj torické, ak u pacienta zistíme rohovkový astigmatizmus.

Monofokálne šošovky Clareon, Clareon Toric, Acrysof IQ ,a Acrysof IQ Toric sú určené pre pacientov, ktorí požadujú MAXIMÁLNU OCHRANU sietnice pred UV žiarením a vekom podmienenou degeneráciou makuly a MAXIMÁLNU KVALITU VIDENIA do diaľky aj do blízka a nevadí im nosiť okuliare na čítanie.

Je možné byť po operácii katarakty nezávislý od okuliarov?

Pacientom, ktorí chcú dosiahnuť MAXIMÁLNU OCHRANU SIETNICE a KOMFORT VIDENIA BEZ OKULIAROV, nevadia im výraznejšie vedľajšie optické fenomény pri šoférovaní v noci a večernom osvetlení, implantujeme šošovky s rozšírenou hĺbkou ostrosti Vivity a Vivity Toric, ktoré nahradili trifokálne šošovky PanOptix a PanOptix Toric. Treba brať na zreteľ, že pri každom type šošovky je možné, že na presné do-ladenie obrazu budú potrebné okuliare a že nie každý pacient je vhodný na implantáciu prémiovej  šošovky šošovky Vivity alebo Panoptix.


Ako prebieha operácia?

Operácie u nás sa nemusíte báť. Náš personál je povestný ochotou, porozumením, vysoko profesionálnym a milým prístupom. Naše operačné sály sú s najvyšším stupňom čistoty prostredia. Sú vybavené najmodernejšou operačnou technikou a skúseným operačným tímom.
Pred operáciou sa doma naraňajkujte, užite svoje lieky a prineste si prezuvky. Doobeda sa vykoná operácia a poobede odchádzate domov.
Samotná operácia trvá 20 až 30 minút. Je bezbolestná. Vykonáva sa v lokálnej anestézii, ambulantným spôsobom, mikroincíznou technikou. Operačné ranky sú veľkosti 1 a 2,5mm. Po operácii oko ošetríme, prikryjeme sterilným obväzom a ochranným krytom.

Ako prebieha hojenie oka po operácii?

Hojenie oka trvá mesiac. Kontroly vykonávame prvý deň a prvý týždeň po operácii. Prvý deň po operácii sa oko odlepí a ošetrí. Pacient môže ihneď pozerať TV, čítať, používať staré okuliare. Vonku je vhodné nosiť slnečné okuliare.

Kým pevne zrastie operačná rana je riziko infekcie, preto treba byť po operácii doma, v kľude, v čistom prostredí. Dôležité je telesné šetrenie a vynechanie fyzickej námahy. Je zakázané dvíhanie ťažkých bremien, práca v predklone, práca v záhradke, alebo v prašnom prostredí. Nevyhnutné je pravidelné ošetrovanie operovaného oka kvapkami podľa odporučenia ošetrujúceho lekára. Po operácii treba úzkostlivo dodržiavať hygienu, pred ošetrením oka si umyť ruky mydlom. Oko sa nesmie umývať, utierať ani zakrývať. Pacient sa nesmie kúpať, alebo vykonávať iné aktivity, pri ktorých by sa dostala voda do oka.

Pri zhoršení videnia, začervenaní a bolesti oka treba ihneď kontrolu u očného lekára!

Prvý týždeň po operácii zvyčajne predpisujeme okuliare na čítanie. Pacient doužíva pooperačné kvapky 3xd, potom odporúčame pokračovať v aplikácii umelých sĺz 2x denne trvalo. Na kontrolu za mesiac po operácii sa pacient hlási u svojho spádového lekára.

Ako žiť s umelou šošovkou v oku?
S umelou šošovkou v oku môžete žiť normálny život. Nie sú vhodné kontaktné športy s rizikom úrazu oka, skákanie do vody, prudké nárazy alebo otrasy. S multifokálnou šošovkou nie je vhodné veľa v noci šoférovať, môže spôsobovať výraznejšie oslnenie reflektormi protiidúcich áut.

Môže sa zákal opakovať?
Zákal sa môže opakovať. Býva spôsobený regeneráciou šošovkových hmôt alebo zhrubnutím puzdra šošovky. Tento stav sa nazýva sekundárna katarakta. Ak zhoršuje videnie, vykonáva sa ambulantne bezbolestná operácia LASERom. Výskyt sekundárnej katarakty klesá s vekom. Čím je pacient starší v čase operácie sivého zákalu šošovky, tým je pravdepodobnosť sekundárnej katarakty menšia.

Podmienky pre vykonanie operácie katarakty:

 • sterilný výsledok výteru z oka
 • v prípade pozitívneho výsledku výteru, budete pozvaný na kontrolu
 • potvrdenie od všeobecného lekára alebo internistu o Vašom dobrom zdravotnom stave
 • v prípade užívanie liekov na riedenie krvi, je potrebná úprava režimu liečby
 • negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu na COVID


Platobné podmienky:

 • ambulantná operácia katarakty je u nás plne hradená zdravotnou poisťovňou
 • nadštandardné služby sú poskytované podľa platného cenníkaParacentézy a hlavný rez podľa navigácie


Projekcia CCC


Sculpting


Postup fakoemulzifikácie DC


Aspirácia epinukleus

Akú umelú šošovku si vybrať?
Po absolvovaní potrebných vyšetrení a meraní pristupujeme k výberu umelej vnútroočnej šošovky. Na našej klinike implantujeme len prémiové vnútroočné šošovky najvyššej kvality a bezpečnosti: hydrofóbne, s hranatým okrajom, s kvalitným UV filtrom a žltým filtrom, ktoré môžu byť monofokálne, multifokálne alebo aj torické, ak u pacienta zistíme rohovkový astigmatizmus.
Monofokálne šošovky Acrysof IQ , Clareon a Acrysof IQ Toric sú určené pre pacientov, ktorí požadujú MAXIMÁLNU OCHRANU sietnice pred UV žiarením a vekom podmienenou degeneráciou makuly a MAXIMÁLNU KVALITU VIDENIA do diaľky aj do blízka a nevadí im nosiť okuliare na čítanie.

Je možné byť po operácii katarakty nezávislý od okuliarov?
Pacientom, ktorí chcú dosiahnuť MAXIMÁLNU OCHRANU SIETNICE a KOMFORT VIDENIA BEZ OKULIAROV implantujeme trifokálne šošovky PanOptix a PanOptix Toric, ale pri každom type šošovky, aj pri trifokálnej, je možné, že na presné doladenie obrazu budú potrebné okuliare a nie každý pacient je vhodný na implantáciu trifokálnej šošovky.

Nevhodný je:

 • ak pacient podstúpil refrakčný zákrok laserom na rohovke v minulosti (PRK, LASIK)
 • ak topografia nepotvrdila pravidelnosť zakrivenia rohovky
 • ak pacient má ťažkosti so slzným filmom, alebo ak je prítomné ďalšie ochorenie oka
 • ak je pacient hyperkritický, alebo ak pacient užíva antidepresíva, anxiolytiká, sedatíva
 • ak je pacient šofér z povolania, veľa jazdí v noci, alebo ak veľa číta a pracuje s počítačom

Ako žiť s umelou šošovkou v oku?
S umelou šošovkou v oku môžete žiť normálny život. Nie sú vhodné kontaktné športy s rizikom úrazu oka, skákanie do vody, prudké nárazy alebo otrasy. S multifokálnou šošovkou nie je vhodné veľa v noci šoférovať, môže spôsobovať výraznejšie oslnenie reflektormi protiidúcich áut.

Môže sa zákal opakovať?
Zákal sa môže opakovať. Býva spôsobený regeneráciou šošovkových hmôt alebo zhrubnutím puzdra šošovky. Tento stav sa nazýva sekundárna katarakta. Ak zhoršuje videnie, vykonáva sa ambulantne bezbolestná operácia LASERom. Výskyt sekundárnej katarakty klesá s vekom. Čím je pacient starší v čase operácie sivého zákalu šošovky, tým je pravdepodobnosť sekundárnej katarakty menšia a naopak, čím je pacient mladší tým je nástup sekundárnej katarakty skorší a prejav výraznejší.

 


Foldovanie VOŠ


Implantácia

Dobrý deň, vitajte na našej klinike!


Čo je to sekundárna katarakta?
Sekundárna, alebo následná katarakta vzniká po každej operácii šošovky. Je spôsobená regeneráciou šošovkových hmôt alebo zhrubnutím puzdra šošovky.

Existuje prevencia vzniku sekundárnej katarakty?
Prevencia vzniku sekundárnej katarakty spočíva v minimalizácii rizikových faktorov jej vzniku.

Rizikové faktory vzniku sekundárnej katarakty sú:

 • vek pacienta, mladý vek a iné zápalové ochorenia tela a oka
 • operačná technika, trvanie a kvalita operácie
 • kvalita implantovaných materiálov, ich chemické zloženie, povrch, veľkosť aj tvar


Preto operujeme kataraktu u pacientov v mladšom veku len v nevyhnutných prípadoch, tlmíme aktivitu chronických zápalových ochorení pacienta, používame najvyspelejšiu atraumatickú operačnú techniku a používame najkvalitnejšie vnútroočné šošovky.

Aké je riešenia sekundárnej katarakty?
Ak sekundárna katarakta spôsobuje pokles videnia, vyžaduje chirurgické riešenie. Podstatou chirurgického riešenia sekundárnej katarakty je opätovné odstránenie tej časti zákalu, alebo časti skaleného puzdra, ktorá bráni ostrému videniu. Historicky najstarším spôsobom riešenia sekundárnej katarakty je reoperácia, ktorá spočíva v aspirácii alebo discízii sekundárnej katarakty predným prístupom, najčastejšie cez dve paracentézy v rohovke. Táto technika je spojená s najväčším rizikom komplikácií. S rozvojom techniky pars plana vitrektomie sa rozvinula technika zadnej kapsulektómie sekundárnej katarakty. Tento prístup je veľmi náročný na prístrojové vybavenie a zvládnutie techniky pars plana vitrektómie a v súčasnosti sa využíva len ako súčasť rozsiahlejších mikrochirurgických výkonov na zadnom segmente oka. V súčasnosti je najčastejšie používanou technikou riešenia sekundárnej katarakty miniinvazívna YAG laserová kapsulotomia.

YAG laserová kapsulotomia
YAG laserová kapsulotomia je v súčasnosti najčastejšie indikovaná operácia na odstránenie sekundárnej katarakty. Ide o nekrvavú, rýchlu, bezpečnú a šetrnú metódu. Vykonáva sa v lokálnom znecitlivení, ambulantným spôsobom. Po zákroku je riziko vzostupu očného tlaku, preto sa vykonáva kontrola 30 minút, 1 deň a 1 mesiac po zákroku. Pacient si v pooperačnom období aplikuje do oka kvapky a chodí na predpísané kontroly.

 


YAG laser a polohy posunu zameriavacieho lúča


Sekundárna katarakta, zmiešaný typ, pred a po YAG kapsulotómii

Liečba zakrvácania do sklovca musí zahrňovať ovplyvnenie základného ochorenia (cukrovky, vysokého tlaku).
Liekmi môžeme podporiť vstrebávanie krvi (kvapky) a znížiť krvácivosť. Pri opakovanom zakrvácaní alebo trvajúcom dlhšie ako 3 mesiace, nereagujúcom na konzervatívnu liečbu, spojenom s väzivovými pruhmi, je nevyhnutná operácia, ktorá sa nazýva pars plana vitrektómia (PPV).
Cieľom operácie je odstrániť zakrvácaný sklovec a väzivové pruhy a blany z povrchu sietnice. Patologicky zmenený sklovec sa v priebehu operácie nahrádza čírou tekutinou, plynom alebo silikónovým olejom.

Od čoho závisí výsledok operácie:
Od príčiny krvácania (celkový stav organizmu)
Od stavu žltej škvrny ( prítomnosť opuchu, krvácania, nadvihnutie)
Od stavu sietnice (stupeň zmien na sietnici spôsobených základným ochorením, cievne Od Od zásobenie celej sietnice, nadvihnutie sietnice ťahom)
Asi u 70% pacientov dochádza ku zlepšeniu videnia, u 20% pacientov dochádza k stabilizácii nálezu bez zmeny videnia a asi u 10% pacientov môže byť videnie po operácii horšie.

Podmienky pre vykonanie operácie:
sterilný výter z oka
dobrý výsledok predoperačného interného vyšetrenia

Priebeh operácie:
Pacient prichádza na kliniku ráno, doma sa ľahko naraňajkuje a užije svoje lieky.
Operácia sa vykonáva v lokálnom znecitlivení, bez uspatia. Operácia trvá 40 až 80 minút.
Na druhý deň po operácii je pacient prepustený domov.

Po operácii:
Hojenie oka po operácii sietnice a sklovca trvá 6 až 8 týždňov. Môže byť sprevádzané opuchom, začervenaním, rezaním (spôsobeným stehmi) a zmeneným videním.
Po aplikácii plynu, alebo vzduchu vidí pacient pred okom bublinu, ktorá mu dočasne prekáža vo videní. Bublina sa vstrebe v priebehu 4 – 6 týždňov.
Po aplikácii plynu pacient nesmie cestovať lietadlom, ani podstúpiť bežnú celkovú anestéziu!
Po aplikácii silikónového oleja dochádza ku zmene dioptrií (o +6,0 dioptrií).
Po aplikácii vzduchu, plynu či silikónového oleja je dôležité presné polohovanie podľa pokynov lekára (v sede, na boku, alebo na bruchu v závislosti od lokalizácie postihnutia sietnice). Dôležitý je prísny kľudový režim.
Nevyhnutné je pravidelné ošetrovanie operovaného oka kvapkami a mastičkou podľa predpisu ošetrujúceho lekára.
Treba úzkostlivo dodržiavať hygienu ( pred ošetrením oka si umyť ruky mydlom).
Oko sa nesmie prikrývať ani utierať vreckovkou.

Pri zhoršení videnia, začervenaní a bolesti oka treba ihneď navštíviť očného lekára.

 


Pred operáciou


Po operácií

 

Reoperácie:
Riziko recidívy krvácania do sklovca je vysoké, závisí od stavu kompenzácie základného ochorenia ( cukrovky, hypertenzie, alebo iných ochorení krvi a ciev). U väčšiny pacientov po PPV sa krvácanie vstrebe po injekčnej liečbe a polohovaní, po LASERi alebo zmrazovaní.
Len asi u 10% pacientov je potrebná reoperácia.

Následné operácie:
Každá vnútroočná operácia urýchli progresiu stareckej katarakty, ktorá sa dá operačne odstrániť.

Jediným spôsobom liečby je operácia. Metóda, ktorou môžeme uvoľniť ťah membrány a sklovca na makulu a tak dosiahnuť jej prehojenie, sa volá pars plana vitrektómia (PPV).
Touto metódou odstránime zmenený, degenerovaný sklovec, epiretinálnu membránu oddelíme a odstránime z povrchu sietnice a dutinu oka vyplníme vzduchom, alebo plynom, ktoré vyhladzujú povrch sietnice a napomáhajú hojeniu.
Cieľom operácie vo včasných štádiách je dosiahnuť zlepšenie zrakovej ostrosti a odstrániť deformáciu obrazu, vo vyšších štádiách zabrániť zhoršovaniu zrakovej ostrosti a deformácii obrazu.

Asi u 70% pacientov dochádza po operácii ku zlepšeniu videnia, asi 20% pacientov má videnie rovnaké ako pred operáciou, ale nedochádza k progresii a ďalšiemu zhoršovaniu videnia. Asi u 10% pacientov postihnutie ďalej progreduje aj po operácii a videnie sa môže zhoršiť .

Podmienky pre vykonanie operácie:

 • sterilný výter z oka
 • dobrý výsledok predoperačného interného vyšetrenia

Priebeh operácie:
Pacient prichádza na kliniku ráno, doma sa ľahko naraňajkuje a užije svoje lieky.
Operácia sa vykonáva v lokálnom znecitlivení, bez uspatia.
Operácia trvá 40-60 minút. Na druhý pooperačný deň je pacient väčšinou
prepustený domov.

Po operácii:
Hojenie oka po operácii sietnice a sklovca trvá 6 až 8 týždňov. Môže byť sprevádzané opuchom, začervenaním, rezaním ( spôsobeným stehmi) a zmeneným videním.Po aplikácii plynu, alebo vzduchu vidí pacient pred okom bublinu, ktorá mu dočasne prekáža vo videní. Bublina sa vstrebe v priebehu 4 – 6 týždňov.
Po aplikácii plynu pacient nesmie cestovať lietadlom, ani podstúpiť bežnú celkovú anestéziu!
Po aplikácii silikónového oleja dochádza ku zmene dioptrií (o +6,0 dioptrií).
Po aplikácii vzduchu, plynu či silikónového oleja je dôležité presné polohovanie podľa pokynov lekára (v sede, na boku, alebo na bruchu
v závislosti od lokalizácie postihnutia sietnice). Dôležitý je prísny kľudový režim.
Nevyhnutné je pravidelné ošetrovanie operovaného oka kvapkami a mastičkou podľa predpisu ošetrujúceho lekára.
Treba úzkostlivo dodržiavať hygienu (pred ošetrením oka si umyť ruky mydlom). Oko sa nesmie prikrývať ani utierať vreckovkou.

Pred operáciou

 

Po operácii

 

Kontroly:
14 dní po operácii a 6 týždňov po operácii.

Pri zhoršení videnia, začervenaní a bolesti oka treba ihneď navštíviť očného lekára.

Reoperácie:
Asi u 10% pacientov je potrebná reoperácia. Najčastejšou príčinou býva nesprávne polohovanie pacienta.
Po opakovanej aplikácii plynu a správnom polohovaní pacienta sa dá dosiahnuť zlepšenie.

Následné operácie:
Každá vnútroočná operácia urýchli progresiu katarakty, ktorá sa dá operačne odstrániť.

Najčastejšie ochorenia sietnice a sklovca, ktoré je možné operovať sú:

 • krvácanie do sklovca, zákaly sklovca (pri cukrovke, hypertenzii, po úrazoch a zápaloch)
 • povrchové jazvenie sietnice a sklovca (podmienené vekom, pri cukrovke, hypertenzii a zápaloch oka)
 • odlúpenie sietnice (pri trhlinách sietnice pre degeneratívne, úrazové, zápalové alebo jazvovité zmeny sietnice)


Ako sa prejavuje postihnutie sietnice:

 • pri krvácaní: pohyblivé zákaly a náhly pokles videnia alebo strata videnia
 • pri povrchovom jazvení: postupné zhoršovanie videnia, zahmlenie a pokrivenie obrazu
 • pri odlúpení sietnice: mušky pred okom, postupné zaťahovanie „opony pred okom“, najčastejšie zdola, zboku alebo zdola


Ako prebieha operácia ?

 • pri odlúpení sietnice je hospitalizácia urgentná, operuje sa v celkovej anestézii
 • ak sa operuje v celkovej anestézii pacient prichádza na kliniku ráno, nalačno, s interným predoperačným vyšetrením
 • operácia a uspanie trvá 2-3 hodiny, hospitalizácia trvá 2-3 dni
 • ak sa operuje v lokálnej anestézii pacient prichádza na kliniku ráno, doma sa ľahko naraňajkuje a užije svoje lieky, operácia trvá 40 až 80 minút, hospitalizácia trvá 2-3 dni

 

Ako prebieha hojenie oka po operácii ?
Hojenie oka po operácii trvá 4 až 6 týždňov.
Pri aplikácii vzduchu, plynu alebo silikónového oleja do oka je doporučené presné polohovanie, najčastejšie na bruchu.
Pri aplikácii plynu alebo vzduchu pacient vidí bublinu pred okom a prekáža mu dočasne vo videní. Bublina sa vstrebe za 4-6 týždňov, v tomto čase pacient nesmie cestovať lietadlom ani podstúpiť bežnú celkovú anestéziu. Dôležitý je prísny kľudový režim. Nevyhnutné je pravidelné ošetrovanie operovaného oka kvapkami a mastičkou podľa predpisu ošetrujúceho lekára.Treba úzkostlivo dodržiavať hygienu (pred ošetrením oka si ruky umyť mydlom). Oko sa nesmie utierať vreckovkou alebo prikrývať.

Pri zhoršení videnia, začervenaní a bolesti oka treba ihneď kontrolu u očného lekára.

 

Jediným spôsobom liečby je urgentná operácia, pretože funkčný i anatomický výsledok závisia od jej včasnosti. Cieľom operácie je uzatvoriť trhlinu sietnice, odstrániť nahromadenú tekutinu, zabrániť prenikaniu ďalšej tekutiny do priestoru pod sietnicou a prifixovanie sietnice na jej pôvodné miesto.

Výsledok operácie závisí od niekoľkých faktorov:

 • od rozsahu odlúpenia sietnice a nadvihnutia žltej škvrny (miesto najostrejšieho videnia)
 • od dĺžky trvania odlúpenia sietnice a samotnej žltej škvrny (kritickým časom pre obnovu funkcie žltej škvrny je 1 týždeň!)
 • od veku pacienta (u pacientov nad 60 rokov horšia rehabilitácia videnia)
 • od krátkozrakosti (výsledky horšie u pacientov nad -6 dioptrií)

Aký typ operácie?

 1. Na uzatvorenie trhliny sa najčastejšie používa jej primrazenie po vypustení tekutiny spod sietnice a a priblížení steny oka ku nadvihnutej sietnici technikou episklerálnej plombáže a serkláže (silikónovými plombami prišitými na povrch očného bielka). Tento typ operácie sa vykonáva v celkovej anestézii.
 2. Pri komplikovaných situáciách (obrovská trhlina, početné trhliny, zjazvená sietnica s rozsiahlymi zmenami sklovca) sa vykonáva pars plana vitrektómia (PPV), cieľom ktorej je uvoľnenie záhybov sietnice, odsatie tekutiny spod sietnice, uzatvorenie trhliny zvnútra (primrazením, laserom) a fixovanie sietnice plynom alebo silikónovým olejom. Tento typ operácie sa vykonáva v lokálnom znecitlivení, bez uspatia. Štandardne sa vykonáva 20G PPV. Na našej klinike je možný aj modernejší spôsob 23G PPV.
 3. Pri včasnom náleze trhliny na sietnici s minimálnym nadvihnutím, môžeme na uzatvorenie trhliny sietnice použiť techniku laserkoagulácie.

 

 

Ako prebieha hojenie oka po operácii OS?
Hojenie oka po operácii sietnice a sklovca trvá 6 až 8 týždňov. Môže byť sprevádzané opuchom, začervenaním, rezaním (spôsobeným stehmi) a zmeneným videním.
Po aplikácii plynu, alebo vzduchu vidí pacient pred okom bublinu, ktorá mu dočasne prekáža vo videní. Bublina sa vstrebe v priebehu 4 – 6 týždňov.
Po aplikácii plynu pacient nesmie cestovať lietadlom, ani podstúpiť bežnú celkovú anestéziu! Po aplikácii silikónového oleja dochádza ku zmene dioptrií (približne o +6,0 dioptrií).
Po aplikácii vzduchu, plynu či silikónóvého oleja je dôležité presné polohovanie podľa pokynov lekára (v sede, na boku, alebo na bruchu v závislosti od lokalizácie postihnutia sietnice). Dôležitý je prísny kľudový režim.
Nevyhnutné je pravidelné ošetrovanie operovaného oka kvapkami a mastičkou podľa predpisu ošetrujúceho lekára. Treba úzkostlivo dodržiavať hygienu (pred ošetrením oka si umyť ruky mydlom). Oko sa nesmie prikrývať ani utierať vreckovkou.

Pri zhoršení videnia, začervenaní a bolesti oka treba ihneď navštíviť očného lekára.


Pred operáciou


Po operácii

Reoperácie:
Asi u 10% pacientov je potrebná reoperácia. Najčastejšou príčinou býva nesprávne polohovanie a nedodržanie kľudového režimu pacienta alebo jazvovité zmeny sietnice a sklovca.

Následné operácie:
Operácia katarakty, evakuácia silikónového oleja a iné.
Každá vnútroočná operácia urýchli progresiu stareckej katarakty, ktorá sa dá operačne odstránť.
Evakuácia silikónového oleja sa vykonáva za 3-6 mesiacov po operácii OS.

 

Čo je to blefarochaláza?
Blefarochaláza je ovisnutie viečok. S pribúdajúcim vekom sa očné viečka naťahujú a svaly, ktoré ich podporujú, ochabujú. Výsledkom je, že sa nadbytočný tuk alebo tekutina môže zhromažďovať nad a pod viečkami a spôsobiť ovisnuté obočie, ovisnuté horné viečka a vaky pod očami.

Aké je riešenie?
Riešenie je operačné. Operácia sa nazýva blefaroplastika, spočíva v odstránení prebytočného tkaniva z horných viečok, ktoré môže zlepšiť videnie pacienta.

Aká je predoperačná príprava?
Pred plánovaným zákrokom vykonávame komplexné oftalmologické vyšetrenie, ktorého súčasťou je perimetria, fotodokumentácia, poučenie pacienta a určenie termínu operácie.

Pred operáciou je potrebné vysadiť lieky na riedenie krvi.

Ako prebieha operácia?
Blefaroplastika sa robí ambulantne, v lokálnej anestézii. Po aplikácii anestetika do viečka sa odstráni nadbytočná časť kože, svalov a prípadne tuku a rez sa uzavrie stehom.

Ako prebieha hojenie?
Po operácii ide pacient domov. Týždeň je doma, v kľude, v čistom prostredí. Ranu si udržuje čistú a suchú aplikáciou dezinfekcie, vymieňa si sterilné krytie a prikladá si chladivé okuliare. Po týždni je pacient objednaný na extrakciu stehov. Po extrakcii stehov sa operačná ranka ešte 2-3 týždne ošetruje masťou. Modriny a opuchy zvyčajne ustúpia za 10 až 14 dní. Jazvy po chirurgických rezoch môžu blednúť mesiace. Pacient by si mal chrániť pokožku očných viečok pred nadmerným slnečným žiarením. U niektorých ľudí môžu výsledky chirurgického zákroku trvať celý život. U niektorých sa môžu ovisnuté viečka opakovať.

Úhrada operačného zákroku.
V prípade, že blefaroplastika napraví stav, ktorý zhoršuje videnie, je výkon hradený z povinného zdravotného poistenia. Ak je zákrok vykonaný za účelom zlepšenia vzhľadu, náklady hradí pacient.

Čo je to entropium?
Entropium je stav, pri ktorom sa Vaše očné viečko otáča dovnútra, takže sa vaše riasy a okraj viečka trú o povrch oka. Ak entropium nie je liečené, môže spôsobiť poškodenie rohovky, infekcie spojovky a rohovky, až stratu zraku.

Aké je riešenie?
Riešenie je operačné. Operácia spočíva v odstránení nadbytočnej kože a časti svalu z dolných viečok, alebo jazvy viečok tak, aby sa trvalo upravilo postavenie viečok.

Aká je predoperačná príprava?
Entropiu sa zvyčajne prejavuje hnisavým zápalom oka a bolesťou. Pred plánovaným zákrokom poskytneme pacientovi prvú pomoc, ktorá spočíva v úprave postavenia viečka náplasťami, dezinfekcii spojovkového vaku a v liečbe zápalu. Ďalej vykonávame komplexné oftalmologické vyšetrenie, ktorého súčasťou je fotodokumentácia, poučenie pacienta a určenie termínu operácie.

Pred operáciou je potrebné vysadiť lieky na riedenie krvi.

Ako prebieha operácia?
Operácia sa robí ambulantne, v lokálnej anestézii. Po aplikácii anestetika do viečka sa odstráni nadbytočná časť kože, svalov, prípadne jaziev a rez sa uzavrie stehom.

Ako prebieha hojenie?
Po operácii ide pacient domov. Týždeň je doma, v kľude, v čistom prostredí. Ranu si udržuje čistú a suchú aplikáciou dezinfekcie, vymieňa si sterilné krytie a prikladá si chladivé okuliare. Po týždni je pacient objednaný na extrakciu stehov. Po extrakcii stehov sa operačná ranka ešte 2-3 týždne ošetruje masťou. Modriny a opuchy zvyčajne ustúpia za 10 až 14 dní. Jazvy po chirurgických rezoch môžu blednúť mesiace. Pacient by si mal chrániť pokožku očných viečok pred nadmerným slnečným žiarením. U niektorých ľudí môžu výsledky chirurgického zákroku trvať celý život. U niektorých sa môže entropium viečka opakovať.

Úhrada operačného zákroku.
Operačný výkon je hradený z povinného zdravotného poistenia.

Kedy je nutná operácia?
Neliečené chalazeon prechádza do chronického štádia, kedy si pacient zvykne nahmatať už nebolestivú guľatú rezistenciu pod kľudnou kožou viečok. Po pretočení viečka môže byť z vnútornej strany viditeľný žltý granulóm alebo absces. Takéto pretrvávajúce chronické chalazeon je indikované na chirurgickú extirpáciu,

Aká je predoperačná príprava?
Pred plánovaným zákrokom vykonávame komplexné oftalmologické vyšetrenie, nasadíme lokálnu liečbu v ktorej pacient pokračuje aj po operácii, vykonáme poučenie pacienta a určíme termín operácie.

Pred operáciou je potrebné vysadiť lieky na riedenie krvi.

Ako prebieha operácia?
Operácia sa robí ambulantne, v lokálnej anestézii. Po pretočení viečka špeciálnou pinzetou sa vykoná malá incízia v mieste granulómu alebo abscesu a hnisavý obsah upchatej žliazky sa kompletne vypustí a odstráni aj s puzdrom.

Ako prebieha hojenie?
Po operácii ide pacient domov a pokračuje v lokálnej liečbe, ktorá spočíva v podávaní kvapiek, masti masáži a aplikácii suchého tepla. Malý zbytok hrčky môže pretrvávať týždne aj mesiace.

Aká je prevencia recidívy chalazea?
Nakoľko chalazeon zvykne u rizikových jedincov často recidivovať, je dôležitá pravidelná a dostatočná preventívna hygiena oka a očných viečok. Týka sa to najmä pacientov s chronickými ochoreniami viečok, ľudí ktorí pracujú v prašnom prostredí, v klimatizovaných priestoroch alebo na monitoroch počítačov. V tomto prípade sa odporúča preventívne kvapkanie kvapiek s antiseptickým účinkom, dostatočný pitný režim, prípadne celková podpora imunity.

Úhrada operačného zákroku.
Operačný výkon je hradený z povinného zdravotného poistenia.

Na našom pracovisku vykonávame laserové operácie sietnice, katarakty a glaukómu.

 

Laserové operácie sietnice
Využívajú sa v liečbe diabetickej retinopatie, oklúzií ciev sietnice, trhlín a odlúpení sietnice a určitých typov ochorení makuly ( vid poradňa pre pacienta). Ide o ambulantné zákroky, pri ktorých úzky lúč svetelnej energie s vysokou intenzitou spôsobí koaguláciu cieľovej oblasti sietnice bez poškodenia okolitých tkanív. Absorbciou svetelnej energie dochádza k deštrukcii poškodeného tkaniva alebo ku spojeniu jednotlivých vrstiev sietnice. Laserové operácie sietnice sa vykonávajú ambulantne, jednorazovo, alebo opakovane, podľa charakteru a vývoja postihnutia. Vyžadujú náročnú diagnostickú prípravu a vysokú erudíciu operatéra. Pooperačné kontroly sa vykonávajú 14 dní až 1 mesiac po operácii a potom podľa vývoja sledovaného ochorenia.

Laserová operácia katarakty
Využíva sa v liečbe sekundárnej katarakty, ktorá vzniká v dôsledku prirodzených regeneračných a reparačných procesov puzdra šošovky, ktoré sa znovu zakalí niekoľko mesiacov alebo rokov po operácii šošovky a spôsobuje opätovné zhoršenie videnia. Ide o ambulantný zákrok. Vykonáva sa v lokálnej anestézii. Úzkym lúčom svetelnej energie sa v zhrubnutom a nepriehľadnom puzdre šošovky vytvorí otvor, čím sa videnie opäť prejasní. Pooperačné kontroly sa vykonávajú 1 deň a 1 mesiac po operácii.

 

Laserové operácie glaukómu
sa vykonávajú na rôznych typoch laserov, podľa typu a pokročilosti glaukómu. Vykonávajú sa ambulantným spôsobom, v lokálnom znecitlivení. Pooperačné kontroly sa vykonávajú 1 deň, 1 týždeň a 1 mesiac po operácii.

 

Selektívna laserová trabekuloplastika (SLT)
je laserová operácia na zníženie vnútroočného tlaku, používa sa hlavne pri glaukóme s otvoreným uhlom. Laser je aplikovaný cez špeciálnu šošovku do odtokových štruktúr oka, kde stimuluje biochemické procesy, ktoré zlepšujú odtok komorovej vody, čo vedie k zníženiu vnútroočného tlaku.

 

Laserová iridotómia (IT)
je štandardom v liečbe a prevencii glaukómu s uzatvoreným komorovým uhlom. Pri operácii sa na koreni dúhovky vytvorí laserom otvor, ktorý v akútnom štádiu glaukómu vedie k odblokovaniu komorového uhla, k správnemu odtoku komorovej vody a je prevenciou opakovanej dekompenzácie glaukómu.

 

Laserová cyklofotokoagulácia (CPC)
využíva sa na lepšiu kompenzáciu vnútroočného tlaku u všetkých typov pokročilého glaukómu. Cieľovým tkanivom sú výbežky vráskovcového telieska, ktoré po ošetrení laserom produkujú menej komorovej vody, čím sa zníži vnútroočný tlak.

Možnosti liečby Glaukómu:
Vhodná liečba sa určuje podľa typu glaukomu a stability zrakových funkcií.

Medikamentózna liečba kauzálna
pravidelná aplikácia očných kvapiek na zníženie tvorby alebo zlepšenie odtoku komorovej vody 1x až 5x denne u všetkých typov glaukómu.

Medikamentózna liečba podporná
lieky zlepšujúce prekrvenie zrakového nervu u všetkých typov glaukómu.

Laserová liečba
Laserová liečba glaukómu sa vykonáva v lokálnej anestézii, ambulantným spôsobom. Je jednorazová, ale môže sa opakovať v prípade potreby.
SLT – selektívna laserová trabekuloplastika sa použiva na úpravu odtokových ciest hlavne pri PGOU
Laserová iridotomia sa používa na úpravu odtokových ciest a prevenciu záchvatov pri PGZU alebo SGZU
Laserová cykloablácia sa využíva na zníženie tvorby komorového moku u všetkých typov pokročilého glaukómu

Chirurgická liečba
Chirurgická liečba glaukómu sa vykonáva v lokálnej anestézii počas hospitalizácie. Sú to operácie na zlepšenie odtoku alebo prevenciu záchvatu. Chirurgická liečba je jednorazová, ale môže sa opakovať v prípade potreby
Filtračné operácie – hlboká sklerektómia, alebo hlboká trabekulektómia sa používajú na zlepšenie odtoku pri glaukóme s otvoreným uhlom
Filtračná operácia – trabekulostómia sa používa na zlepšenie odtoku pri glaukóme s užším alebo uzatvoreným uhlom a pri reoperáciách
Iridektomia sa používa na prevenciu alebo liečbu záchvatov pri glaukóme so zatvoreným uhlom
Filtračné implantáty sa používajú na primárne ošetrenie pokročilého glaukóm alebo pri reoperácii glaukómu

Kryoterapia
Zmrazovanie vráskovca – cyklokryoterapia sa používa na zníženie tvorby vnútroočnej tekutiny u pokročilých sekundárnych glaukómov. Môže sa kombinovať so zmrazovaním sietnice. Kryoretinopexia sa vykonáva pri neovaskulárnych glaukómoch za účelom ablácie ischemických oblastí sietnice. Pri sekundárnom glaukóme je potrebná aj liečba základného ochorenia

Je možné glaukóm vyliečiť?
Glaukóm je ochorenie, ktoré trvá celý život. Nedá sa vyliečiť, ale dá sa liečiť. Dodržiavaním vhodnej životosprávy, pravidelnými kontrolami, sledovaním a vhodnou liečbou sa dá pokles zrakových funkcií zastaviť, alebo spomaliť.

Metóda, ktorou môžeme uvoľniť ťah sklovca a vnútornej hraničenj membrány sietnice na makulu a tak dosiahnuť jej prehojenie, sa volá pars plana vitrektómia. Touto metódou sa odstráni degenerovaný sklovec a vnútorná hraničná membrána sietnice (MLI) a sklovcová dutina sa vyplní plynom, ktorý pritláča okraje diery a napomáha jej prehojeniu.

Vo včasných štádiách diery makuly sa dá dosiahnuť uzatvorenie diery a zlepšenie zrakovej ostrosti, v pokročilejších štádiách sa dá dosiahnuť stabilizácia, ktorá zabráni zhoršovaniu zrakovej ostrosti a deformácii obrazu.

Od čoho závisí výsledok operácie:
Od veľkosti diery makuly, od zrakovej ostrosti pacienta pred operáciou a od dĺžky trvania postihnutia (menej ako 3 mesiace).Najpriaznivejšie výsledky sú u pacientov vo včasných štádiách, s malou dierou a krátkotrvajúcimi príznakmi.

Štádiá diery makuly podľa Gassa I-IV:
Gass I – preforamen, nevyžaduje operáciu
Gass II – lamelárne foramen (úspešnosť 90%)
Gass III – foramen do 400 mi (úspešnosť 90%)
Gass IV – foramen nad 400 mi (úspešnosť 30 – 40%)

 

Podmienky pre vykonanie operácie:

 • sterilný výter z oka
 • dobrý výsledok predoperačného interného vyšetrenia

 

Priebeh operácie:
Pacient prichádza na kliniku ráno, doma sa len ľahko naraňajkuje a užije svoje lieky.
Operácia sa vykonáva v lokálnom znecitlivení, bez uspania.
Operácia trvá 40 až 80 minút.
Na druhý deň po operácii je pacient poučený o spôsobe ošetrevania oka a polohovaní hlavy a prepustený domov.

 


pred operáciou


po operácii

 


OCT diera makuly pred operáciou


OCT diera makuly po operácii

 

Po operácii:
Hojenie oka po operácii sietnice a sklovca trvá 6 až 8 týždňov. Môže byť sprevádzané opuchom, začervenaním, rezaním (spôsobeným stehmi) a zmeneným videním.
Po aplikácii plynu, alebo vzduchu vidí pacient pred okom bublinu, ktorá mu dočasne prekáža vo videní. Bublina sa vstrebe v priebehu 4 – 6 týždňov.
Po aplikácii plynu pacient nesmie cestovať lietadlom, ani podstúpiť bežnú celkovú anestéziu!
Po aplikácii silikónového oleja dochádza ku zmene dioptrií (o +6,0 dioptrií).
Po aplikácii vzduchu, plynu či silikónóvého oleja je dôležité presné polohovanie podľa pokynov lekára , najčastejšie na bruchu. Dôležitý je prísny kľudový režim.
Nevyhnutné je pravidelné ošetrovanie operovaného oka kvapkami a mastičkou podľa predpisu ošetrujúceho lekára.
Treba úzkostlivo dodržiavať hygienu (pred ošetrením oka si umyť ruky mydlom).
Oko sa nesmie prikrývať ani utierať vreckovkou.

Pri zhoršení videnia, začervenaní a bolesti oka treba ihneď navštíviť očného lekára!

Reoperácie:
Asi u 10% pacientov je potrebná reoperácia. Najčastejšou príčinou býva nesprávne polohovanie pacienta. Po opakovanej aplikácii plynu a správnom polohovaní pacienta sa dá dosiahnuť zlepšenie.

Následné operácie:
Každá vnútroočná operácia urýchli progresiu katarakty, ktorá sa operačne odstráni.