Odborné podujatia

kalendár

Vážené kolegyne a kolegovia,

so želaním úspešného Nového roku 2024 Vám posielame pozvanie na odborné semináre a vzdelávacie akcie, ktoré pripravujeme v nasledujúcom roku.  

Semináre Oftal sú každý 1. a 2.štvrtok v mesiaci o 14.30-15.30 v seminárnej miestnosti ŠN Oftal.
Kurzy ŠMO budú v marci, apríli a v máji vo Zvolene, Prahe a Barcelone.
Individuálne kurzy pleoptiky a ortoptiky pre lekárov aj sestry ponúkame v OMŠ v Banskej Bystrici.

V prípade záujmu o semináre alebo kurzy sa môžete hlásiť na oftal@oftal.sk.
V prípade zmeny termínu včas upovedomíme prihlásených účastníkov.

Kalendár odborných podujatí 2024

Január
Seminár Oftal: Refrakčné poruchy, Korekcia refrakčných porúch, Optické pomôcky
Február
Seminár Oftal: Odlúpenie sietnice, Progresívna myopia
Marec
Seminár Oftal: Nová klasifikácia diagnostika, sledovanie a liečba glaukómu

ŠMO 1. časť, Základy mikrochirurgie, Zvolen, 26 – 27. 3. 
Apríl
Seminár Oftal: Katarakta, správna indikácia a výber VOŠ. Clareon, dlhodobé výsledky.
ŠMO 2. časť, Mikrochirurgia katarakty, Praha, 29. 4. – 1. 5. 
Máj
ŠMO 2. časť, Mikrochirurgia katarakty, Barcelona, 6. – 8. 5.
Jún
Sympózium VRS, Hotel Tenis Zvolen, 21. – 22. 6. 
September
Seminár Oftal: VPDM diagnostika a liečba. Dlhodobé výsledky a novinky.
Október
Seminár Oftal: DR, DEM klasifikácia, diagnostika a liečba. Dlhodobé výsledky a novinky.
November
Seminár Oftal: RVO klasifikácia a liečba. Dlhodobé výsledky a novinky.
December
Seminár Oftal: Indikácie PPV a chirurgia makuly. Dlhodobé výsledky a novinky.