Zdravé očko a detská škôlka

OFTAL venuje deťom v školskom a predškolskom veku veľkú pozornosť a podporu.

Zrakové funkcie sa u detí budujú od narodenia do 6 až 8 rokov veku. Stav zrakových funkcií významne vplýva na intelektuálny vývoj dieťaťa. Včasný záchyt, správna korekcia a liečba zrakovej poruchy je dôležitým predpokladom zdravého intelektuálneho vývoja dieťaťa a jeho plnohodnotného uplatnenia v dospelosti.

Prevencia a liečba tupozrakosti je najúčinnejšia do veku 7 rokov, preto je dôležitý včasný záchyt refrakčnej poruchy alebo škúlenia v predškolskom veku, správna korekcia a liečba, ktorej dôležitou súčasťou je spolupráca rodičov a vychovávateľov detí.

Založili sme projekt Zdravé očko

Pre včasný záchyt zrakových porúch detí.

Viac o centre na stránke zdraveocko.sk

Podporujeme detské centrum Očko

Centrum Očko je detská škôlka pre deti s poruchou videnia.

Viac o centre na stránke detskecentrumbb.sk