Náš tím

Lekári

MUDr. Marta Ondrejková, PhD

Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia, prednostka

MUDr. Monika Gajdošová

Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia, primárka

MUDr. Peter Lysina

Lekár so špecializáciou v odbore oftalmológia, medicínsky riaditeľ

MUDr. Romana Pejchalová

Vedúca lekárka Aplikačného centra

MUDr. Marta Ondrejková, ml.

Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia

MUDr. Daniela Demianová

Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia

MUDr. Mária Bublincová

Sekundárna lekárka

MUDr. Lucia Benediktyová

Sekundárna lekárka

MUDr. Martina Homolová

Sekundárna lekárka

MUDr. Zora Štefančíková

Sekundárna lekárka

Zdravotné sestry

Mgr. Iveta Slizová

Vedúca sestra, odborná garantka

Mgr. Denisa Kvasničková

Staničná sestra

Bc. Marcela Ďurišová

Staničná sestra

Lucia Kukučková

Inštrumentárka

Ľubica Slobodníková

Inštrumentárka

Beata Kubišová

Inštrumentárka

Ľubica Kožaková

Sestra na operačnej sále

Mgr. Monika Katreniaková

Sestra na operačnej sále

Bc. Beata Capová

Inštrumentárka

Mária Porubská

Sestra na oddelení

Zuzana Dorotová

Sestra na oddelení

Janka Obická

Sestra na oddelení

Bc. Ľubomíra Hricová

Sestra na oddelení

Miroslava Balážová

Sestra na ambulancii

Nikola Belhová

Sestra na ambulancii

Bc. Mariana Lihocká

Sestra na ambulancii

Bc. Janka Oravkinová

Sestra na ambulancii

Bc. Miriama Hradňanská

Sestra na ambulancii

Katarína Hrdličková

Sestra na ambulancii

Bc. Denisa Hricková

Sestra na ambulancii

Darina Marková

Sanitárka

Janette Schwartzova

Sanitárka

Miriam Beňová

Optička

Silvia Chrienová

Optička

Jana Dzúriková

Ortoptická sestra

Mgr. Terézia Javorková

Ortoptická sestra

MUDr. Marta Ondrejková, PhD

Všestranná očná chirurgička s dlhoročnou praxou v odbore, vykonáva všetky typy vnútroočných operácií. Svoje menežérské schopnosti rozvinula ako spoluzakladateľka a prvá primárka ŠN Oftal. Je členkou domácich i zahraničných vedeckých spoločností, pravidelne publikuje vedecké články a prednáša na domácich i medzinárodných sympóziách.

Je členkou medzinárodných poradných zborov pre liečbu ochorení sietnice. Špecializuje sa na operácie katarakty, glaukómu, sietnice a sklovca. Od roku 2010 pravidelne organizuje Vedecké pracovné dni VRS. Od roku 2013 pravidelne organizuje Školu mikrochirurgie oka. V rokoch 2011-2017 bola hlavnou odborníčkou MZSR v odbore oftalmológia a pedooftalmológia. V rokoch 2012-2017 bola prednostkou II Očnej kliniky SZU NFDR v Banskej Bystrici a odbornou garantkou mikrochirurgie oka v DFN v Banskej Bystrici. Od roku 2017 je prednostkou ŠN Oftal vo Zvolene, kde sa venuje organizačnej, pedagogickej a publikačnej činnosti.

MUDr Monika Gajdošová

Očná chirurgička, špecializuje sa na operácie katarakty, sietnice a sklovca. Vedie špecializovanú ambulanciu pre ochorenia sietnice a sklovca. Pôsobila na Očnej klinike NsP F.D.R v Banskej Bystrici. Absolvovala odborné stáže a študijné pobyty v Turecku, Izraeli a Rakúsku.

Je predsedníčkou Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (VRS). Od roku 2010 pravidelne organizuje Vedecké pracovné dni VRS a je lektorkou Školy mikrochirurgie oka. Je členkou medzinárodných poradných zborov pre liečbu ochorení sietnice. Pravidelne prednáša na slovenských a európskych kongresoch a sympóziách. Je členkou domácich i zahraničných vedeckých spoločností.

MUDr. Peter Lysina

Očný chirurg s menežérskymi skúsenosťami a erudíciou získanou na ročnom pobyte v USA na očných klinikách Univerzity Georgetown a George Washington University.

Absolvoval odborné stáže na klinikách v Prahe a Bratislave.
Špecializuje sa na operácie katarakty, okuloplastické operácie a laserové operácie glaukómu. Je členom domácich i zahraničných vedeckých spoločností.

MUDr. Romana Pejchalová

Špecializuje sa na diagnostiku a liečbu ochorení sietnice a sklovca. Je vedúca aplikačného centra. Samostatne vykonáva laserové operácie oka a intravitreálnu liečbu ochorení sietnice. Absolvovala Venice Ophthalmology Summer School 2018, Školu mikrochirurgie oka, Školu vitreoretinálnej chirurgie a certifikačné školenie ETDRS. Venuje sa klinickému výskumu. Prednáša na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach.

Je autorkou a spoluautorkou mnohých odborných publikácií. Témou jej atestačnej práce boli OCT vyšetrenia v diagnostike a liečbe ochorení terča zrakového nervu. Témou jej dizertačnej práce je korekcia astigmatizmu pomocou implantácie torickej vnútroočnej šošovky.

MUDr. Marta Ondrejková, ml.

Špecializuje sa na mikrochirurgiu oka. Samostatne vykonáva operácie katarakty, okuloplastické operácie oka, operácie slzných ciest u detí i dospelých, laserové operácie oka a intravitreálnu liečbu ochorení sietnice. Absolvovala Školu mikrochirurgie oka a odborné stáže vo Viedni, v Španielsku a v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.

Je lektorkou Školy mikrochirurgie oka. Prednáša na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach. Je autorkou a spoluautorkou odborných publikácií. Témou jej diplomovej práce bola Patogenéza a liečba sekundárnej katarakty. Témou jej atestačnej práce bolo využitie expanzného prstenca v chirurgii katarakty.

MUDr. Daniela Demianová

Špecializuje sa na diagnostiku a liečbu glaukómu, ochorení sietnice a sklovca a biometriu oka. Pracuje na očnej ambulancii v Brezne a na oddelení ŠN Oftal. Samostatne vykonáva laserové operácie oka a intravitreálnu liečbu ochorení sietnice. Absolvovala Školu mikrochirurgie oka a Školu ortoptiky a pleoptiky v OMŠ.

Je autorkou a spoluautorkou odborných publikácií. Témou jej atestačnej práce je laserová liečba glaukómu.

MUDr. Mária Bublincová

Pracuje na ambulancii i na oddelení. Je zaradená do predatestačnej prípravy v odbore oftalmológia SZU. Aktívne sa zúčastňuje odborných sympózii a školení.

MUDr. Juraj Piaček

Pracuje na ambulancii i na oddelení. Je zaradený do predatestačnej prípravy v odbore oftalmológia SZU. Aktívne sa zúčastňuje odborných sympózii a školení. Absolvent Školy mikrochirurgie oka (ŠMO 2020).

Mgr. Iveta Slizová

Absolventka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, špecializačného štúdia anesteziológie a intezívnej medicíny, špecializačného štúdia manažmentu v ošetrovateľstve a VOV na SZŠ vo Zvolene. Členka výboru Spoločnosti oftalmologických sestier.