Náš tím

Lekári

MUDr. Marta Ondrejková, PhD

Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia, prednostka

MUDr. Monika Gajdošová

Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia, primárka

MUDr. Peter Lysina

Lekár so špecializáciou v odbore oftalmológia, medicínsky riaditeľ

MUDr. Ing. Romana Pejchalová, FEBO

Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia, vedúca aplikačného centra

MUDr. Marta Havlíček-Ondrejková

Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia, vedúca úseku chirurgie katarakty a okuloplastickej chirurgie

MUDr. Daniela Demianová

Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia, vedúca pobočky v Brezne, vedúca oddelenia glaukómu

MUDr. Lucia Benediktyová

Sekundárna lekárka

MUDr. Martina Homolová

Sekundárna lekárka

MUDr. Zora Štefančíková

Sekundárna lekárka

MUDr. Jana Zdútová

Sekundárna lekárka

MUDr. Diana Rajnohová

Sekundárna lekárka

MUDr. Mária Bublincová

Sekundárna lekárka

Zdravotné sestry

Mgr. Iveta Slizová

Vedúca sestra, odborná garantka

Mgr. Denisa Kvasničková

Staničná sestra

Bc. Marcela Ďurišová

Staničná sestra

Lucia Kukučková

Staničná sestra

Beata Kubišová

Inštrumentárka

Bc. Beata Capová

Inštrumentárka

Mgr. Monika Katreniaková

Sestra na operačnej sále

Ľubica Kožaková

Sestra na operačnej sále

Mária Porubská

Sestra na oddelení

Zuzana Dorotová

Sestra na oddelení

Bc. Ľubomíra Hricová

Sestra na oddelení

Jana Hroncová

Sestra na oddelení

Erika Košíková

Sestra na oddelení

Darina Marková

Sanitárka

Janette Schwartzova

Sanitárka

Alena Bogáňová

Sanitárka

Miroslava Balážová

Sestra na ambulancii

Bc. Miriama Hradňanská

Sestra na ambulancii

Katarína Hrdličková

Sestra na ambulancii

Eva Kirschnerová

Sestra na ambulancii

Bc. Mariana Lihocká

Sestra na ambulancii

Bc. Janka Oravkinová

Sestra na ambulancii

Nikola Belhová

Sestra na ambulancii

Bc. Denisa Hricková

Sestra na ambulancii

Miriam Beňová

Optička

Silvia Chrienová

Optička

Jana Dzúriková

Ortoptická sestra

Mgr. Terézia Javorková

Ortoptická sestra

MUDr. Marta Ondrejková, PhD

Talentovaná žiačka prof. Izáka a priekopníčka modernej ofalmológie a mikrochirurgie na Slovensku. Absolvovala študijné pobyty v Prahe, Haife a v Štokholme. Veľmi rýchlo sa vypracovala a zaradila medzi špičkových mikrochirurgov. Je známa novátorským, ale aj vysoko etickým prístupom a kreativitou pri zavádzaním nových postupov, technológií a materiálov. Je držiteľkou mnohých prvenstiev v tejto oblasti. Svoje skúsenosti publikovala v mnohých prednáškach a niekoľkých monografiách doma i v zahraničí. Je členkou medzinárodných poradných zborov pre liečbu ochorení sietnice.

Vyniká aj v organizačnej činnosti. V roku 2005 stála pri zrode výnimočného projektu transformácie zdravotníctva, založenia prvej špecializovanej nemocnice v odbore oftalmológia ŠN Oftal vo Zvolene na nových princípoch jednodňovej chirurgie, komplexnosti oftalmologickej starostlivosti, ekonomickej sebestačnosti, ekologickej udržateľnosti a prívetivosti pre pacientov i zamestnancov. Od roku 2008 sa ŠN Oftal umiestňuje na popredných miestach v hodnotení nemocníc SR. Svoje organizačné a odborné skúsenosti uplatnila ako hlavná odborníčka MZSR v odbore oftalmológia a pedooftalmológia, ako prednostka II Očnej kliniky SZU NFDR v Banskej Bystrici a aj v ďalších projektoch revitalizácie siete oftalmologických pracovísk na Slovensku.

Neoddeliteľnou súčasťou jej života je pedagogická činnosť. Od roku 2010 pravidelne organizuje Vedecké pracovné dni Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a od roku 2013 Školu mikrochirurgie oka, kde dala základy mnohým mladým oftalmológom do ich profesionálneho života.

Venuje sa aj charitatívnej činnosti. Vedie nadáciu Zdravé očko na podporu činnosti Očnej škôlky v Banskej Bystrici, v ktorej sú realizované projekty pre včasný záchyt porúch zraku u detí, liečbu tupozrakosti a prevenciu škúlenia.

MUDr Monika Gajdošová

Očná chirurgička, špecializuje sa na operácie katarakty, sietnice a sklovca. Vedie špecializovanú ambulanciu pre ochorenia sietnice a sklovca. Pôsobila na Očnej klinike NsP F.D.R v Banskej Bystrici. Absolvovala odborné stáže a študijné pobyty v Turecku, Izraeli a Rakúsku.

Je predsedníčkou Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (VRS). Od roku 2010 pravidelne organizuje Vedecké pracovné dni VRS a je lektorkou Školy mikrochirurgie oka. Je členkou medzinárodných poradných zborov pre liečbu ochorení sietnice. Pravidelne prednáša na slovenských a európskych kongresoch a sympóziách. Je členkou domácich i zahraničných vedeckých spoločností.

MUDr. Peter Lysina

Očný chirurg s menežérskymi skúsenosťami a erudíciou získanou na ročnom pobyte v USA na očných klinikách Univerzity Georgetown a George Washington University.

Absolvoval odborné stáže na klinikách v Prahe a Bratislave.
Špecializuje sa na operácie katarakty, okuloplastické operácie a laserové operácie glaukómu. Je členom domácich i zahraničných vedeckých spoločností.

MUDr. Ing. Romana Pejchalová, FEBO

Špecializuje sa na diagnostiku a liečbu ochorení sietnice a sklovca. Je vedúca aplikačného centra. Samostatne vykonáva laserové operácie oka, operácie katarakty a intravitreálnu liečbu ochorení sietnice. Absolvovala Venice Ophthalmology Summer School 2018, Školu mikrochirurgie oka, Školu vitreoretinálnej chirurgie a certifikačné školenie ETDRS. Venuje sa klinickému výskumu. Prednáša na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach.


Je autorkou a spoluautorkou mnohých odborných publikácií. Témou  jej atestačnej práce boli OCT vyšetrenia v diagnostike a liečbe  chorení terča zrakového nervu. Témou jej dizertačnej práce je korekcia astigmatizmu pomocou implantácie torickej vnútroočnej šošovky.

MUDr. Marta Havlíček-Ondrejková

Špecializuje sa na mikrochirurgiu oka. Samostatne vykonáva operácie
katarakty,vitrektómie, okuloplastické operácie oka, operácie slzných ciest u detí i dospelých, laserové operácie oka a intravitreálnu liečbu ochorení sietnice. Absolvovala Školu mikrochirurgie oka a odborné stáže vo Viedni, v Španielsku a v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Je lektorkou Školy mikrochirurgie oka. Prednáša na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach. 

Je autorkou a spoluautorkou odborných publikácií. Témou jej diplomovej práce bola Patogenéza a liečba sekundárnej katarakty. Témou jej atestačnej práce bolo využitie expanzného prstenca v chirurgii katarakty.

MUDr. Daniela Demianová

Špecializuje sa na diagnostiku a liečbu glaukómu, ochorení sietnice a sklovca a biometriu oka. Pracuje na očnej ambulancii v Brezne a na oddelení ŠN Oftal. Samostatne vykonáva operácie katarakty, okuloplastické operácie oka, laserové operácie oka a intravitreálnu liečbu ochorení sietnice. Absolvovala Školu mikrochirurgie oka vo Zvolene a v Barcelone a Školu ortoptiky a pleoptiky v OMŠ.


Je autorkou a spoluautorkou odborných publikácií. Témou jej atestačnej práce je laserová liečba glaukómu.

MUDr. Benediktyová Lucia

Pracuje na ambulancii i na oddelení. Je zaradená do predatestačnej prípravy v odbore oftalmológia SZU. Aktívne sa zúčastňuje odborných sympózii a školení.

MUDr. Martina Homolová

Pracuje na ambulancii i na oddelení. Je zaradená do predatestačnej prípravy v odbore oftalmológia SZU. Aktívne sa zúčastňuje odborných sympózii a školení.

MUDr. Zora Štefančíková

Pracuje na ambulancii i na oddelení. Je zaradená do predatestačnej prípravy v odbore oftalmológia SZU. Aktívne sa zúčastňuje odborných sympózii a školení.

MUDr. Jana Zdútová

Pracuje na ambulancii i na oddelení. Je zaradená do predatestačnej prípravy v odbore oftalmológia SZU. Aktívne sa zúčastňuje odborných sympózii a školení.

MUDr. Diana Rajnohová

Pracuje na ambulancii i na oddelení. Je zaradená do predatestačnej prípravy v odbore oftalmológia SZU. Aktívne sa zúčastňuje odborných sympózii a školení.

MUDr. Mária Bublincová

Pracovala na ambulancii i na oddelení. Je zaradená do predatestačnej prípravy v odbore oftalmológia SZU. Aktívne sa zúčastňovala odborných sympózii a školení. V súčasnosti je na materskej dovolenke.

Mgr. Iveta Slizová

Absolventka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, špecializačného štúdia anesteziológie a intezívnej medicíny, špecializačného štúdia manažmentu v ošetrovateľstve a VOV na SZŠ vo Zvolene. Členka výboru Spoločnosti oftalmologických sestier.