Náš svet sa točí
okolo vašIch očí

Špecializovaná nemocnica
v odbore oftalmológia vo zvolene

Náš svet sa točí
okolo vašIch očí

Špecializovaná nemocnica
v odbore oftalmológia

Tu ste v dobrých rukách

portfólio oftal

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA VO ZVOLENE

OFTAL, s.r.o., je prvou špecializovanou nemocnicou v odbore oftalmológia na Slovensku…

POBOČKY OFTAL

Očné ambulancie v Banskej Bystrici, Brezne a Krupine…

OČNÉ OPTIKY

Ponúkame okuliarové šošovky všetkých druhov (monofokálne, bifokálne, multifokálne), vyrobné z moderných materiálov (plast, trivex, polykarbonát), s rôznymi úpravami a v rôznom prevedení (antireflex, zlatý antireflex…

ZDRAVÉ OČKO A DETSKÁ OČNÁ ŠKôLKA

Ide o projekt včasného záchytu zrakových porúch u detí predškolského veku s cieľom prevencie vzniku tupozrakosti a škúlenia pre nepoznanú zrakovú poruchu…

Lekársky tím Oftal

MUDr. Marta Ondrejková, PhD

Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia, prednostka

MUDr Monika Gajdošová

Lekárka so špecializáciou v odbore oftalmológia, primárka

MUDr. Peter Lysina

Lekár so špecializáciou v odbore oftalmológia, medicínsky riaditeľ

MUDr. Romana Pejchalová

Vedúca lekárka Aplikačného centra

Naše služby

Komplexná oftalmologická starostlivosť

Špecializované očné ambulancie

Operácie katarakty

Lôžková starostlivosť

Operácie sietnice a sklovca

Služby očnej optiky

Laserové operácie oka

Služby očnej škôlky

Plastické operácie oka

Aplikačné centrum

Centrum liečby glaukómu

Tu nás nájdete

Zvolen
Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia.
Banská Bystrica
Špecializovaná očná ambulancia so zameraním na ochorenie sietnice a glaukóm.
Brezno
Špecializovaná očná ambulancia so zameraním na ochorenie sietnice, katarakty a glaukómu.
Krupina
Špecializovaná očná ambulancia so zameraním na ochorenie sietnice, katarakty a glaukómu.

Vaše hodnotenia

Obdivujem vysoký stupeň operačnej techniky a komentovanie slovom z úst doktorky Ondrejkovej. Jej hlas nás, pacientov, napĺňa istotou a vierou, že všetko bude lepšie. Väčšina starších ľudí trpí viacerými poruchami zdravia a očí- ich vady, sú len následkami alebo pokračovaním predchádzajúcich ochorení. A tak sa asi vždy nedajú robiť zázraky aj pri veľkej snahe lekárov, ale na tomto oddelení sa o to lekári denne snažia. Keď nemôžu urobiť veľké veci, robia aspoň tie menšie, ale s láskou. Zaslúžia si od nás, pacientov, uznanie, stisk ruky a poďakovanie.
Anna Mojžišová
Dobrý deň, chcel by som sa touto formou poďakovať za príkladnú lekársku starostlivosť, odborný ale aj ľudský prístup. Môžem povedať, že aj vďaka tomu všetky vyšetrenia a lekárske úkony, ktoré som u Vás v uplynulom období podstúpil, boli o to zaživnejšie a príjemnejšie. Moje poďakovanie patrí celému lekárskemu personálu ako aj personálu sestier, teda všetkým, ktorí sa priamo či nepriamo podieľajú na výkone lekárskej starostlivosti. Zároveň Vám chcem všetkým zaželať veľa ďalších pracovných úspechov, rodinnej pohody a tiež všetko dobré v Novom roku.
Karol Rajnoha
Chcem sa Vám aj všetkým, ktorý sa akokoľvek pričinili o túto pomoc pre mňa, z celého srdca úprimne poďakovať, za obrovskú pomoc, ktorú ste pre mňa učinili. Nesmierne si to cením. Nedokážem slovami vyjadriť veľkú vďaku, ktorú cítim voči Vám. Vyslovujem Vám teda ešte raz zo srdca ešte jedno veľké ĎAKUJEM.
Slavka Mikulcová
Včera, keď som sa podrobil operácii šedého zákalu, znova som si uvedomil, že o prvého kontaktu s Vaším zariadením, vždy som odchádzal domov až s nevšedne dobrým pocitom. Moje poďakovanie Vám a celému kolektívu pracovníkov vášho zariadenia, bez rozdielu na pracovné zaradenie, vyjadrujem za nevšednú ľudskú stránku, ktorú si vážime najmä my starší ľudia.
Igor Čekan
Dobrý deň p. doktorka Ondrejková, dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala Vám osobne za skvele vykonanú operáciu sivého zákalu. Okrem toho chcem poďakovať aj Vašim kolegyniam MUDr. Hromníkovej a Petrášovej za veľmi profesionálny a hlavne ľudský prístup k pacientom pri následnej liečbe. Nech sa Vám darí. Ešte raz ďakujem,
Dana Zaťková
Denne myslím v dobrom na Vás všetkých. S veľkou vďakou za všetko. Spätný pohľad na udalosti u Vás mi vháňa do očí slzy dojatia a srdce preteká radosťou, že láska a ľudskosť existuje. V dnešnom svete je to pomaly výnimočný jav. A tak prinášate iným vzor a inšpiráciu pre život. Veľmi si to vážim. Držím palce a na dialku podporujem toho, či tých, ktorí vedú Vašu nemocnicu k ušľachtilým ideám.
Ľubomír Textoris
Dobrý deň, touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať tímu zdravotných pracovníkov kliniky OFTAL Zvolen,za ich neľahkú profesionálnu prácu, za milý a ľudský postoj k pacientom, za cenné rady pri riešení problémov,a za pomoc a ústretovosť, ktorú človeku prejavujú. Chceme pochváliť sestričky – ambulantné, operačné, sestričky na lôžkovom oddelení ako aj recepcii a neodmysliteľne tím odborných lekárov tejto kliniky. Osobne ďakujeme p. MUDr. Gajdošovej za pomoc a profesionálny prístup po každej stránke k našej mamičke p. Veronike Lalíkovej, ktorú p. doktorka operovala.
Iveta Krútilová a Dušan Lalík
Vážení zdravotnícki zamestnanci Nemocnice Oftal, v prvom rade ďakujem za vybavenie receptu pre moju 90. ročnú svokru Katku Hajnalovú o ktorú sa staráme. Kvapky ju potešili. Chcem Vám i touto formou poďakovať aj za seba i moju rodinu za vysokú, odbornú zdravotnú starostlivosť a popriať Vám v záver roka veľa zdravia a spokojnosti.
Mgr. Vladimír Škarba
Vážený a ctený personál, Som nepočujúci pacient,volám sa Dušan Skokánek zo Žiaru nad Hronom. Dňa 26.okt.2022(streda) som bol operovaný u Vás na ľavé oko. A dňa 2.nov.2022(streda)na pravé oko.Počas 2 operáciach Ľ+P oka,som bol veľmi spokojný po všeobecnej stránke(žiadne ťažkosti,problémy). Touto cestou vyslovujem pochválne uznanie a srdečne poďakovanie p.primárke MUDr.Monike GAJDOŠOVEJ,ktorá ma 2x operovala a tiež celému personálu ktoré boli pri nej.Ďalej doktorky a sestričky boli milé,ohľaduplné,taktné a férové voči nepočujúcemu pacientovi.Urobili ste a propagovali dobré meno firmy"OFTAL"-Zvolen. S úctou a pozdravom.
Dušan Skokánek

MUDr. Marta Ondrejková, PhD

Talentovaná žiačka prof. Izáka a priekopníčka modernej ofalmológie a mikrochirurgie na Slovensku. Absolvovala študijné pobyty v Prahe, Haife a v Štokholme. Veľmi rýchlo sa vypracovala a zaradila medzi špičkových mikrochirurgov. Je známa novátorským, ale aj vysoko etickým prístupom a kreativitou pri zavádzaním nových postupov, technológií a materiálov. Je držiteľkou mnohých prvenstiev v tejto oblasti. Svoje skúsenosti publikovala v mnohých prednáškach a niekoľkých monografiách doma i v zahraničí. Je členkou medzinárodných poradných zborov pre liečbu ochorení sietnice.

Vyniká aj v organizačnej činnosti. V roku 2005 stála pri zrode výnimočného projektu transformácie zdravotníctva, založenia prvej špecializovanej nemocnice v odbore oftalmológia ŠN Oftal vo Zvolene na nových princípoch jednodňovej chirurgie, komplexnosti oftalmologickej starostlivosti, ekonomickej sebestačnosti, ekologickej udržateľnosti a prívetivosti pre pacientov i zamestnancov. Od roku 2008 sa ŠN Oftal umiestňuje na popredných miestach v hodnotení nemocníc SR. Svoje organizačné a odborné skúsenosti uplatnila ako hlavná odborníčka MZSR v odbore oftalmológia a pedooftalmológia, ako prednostka II Očnej kliniky SZU NFDR v Banskej Bystrici a aj v ďalších projektoch revitalizácie siete oftalmologických pracovísk na Slovensku.

Neoddeliteľnou súčasťou jej života je pedagogická činnosť. Od roku 2010 pravidelne organizuje Vedecké pracovné dni Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a od roku 2013 Školu mikrochirurgie oka, kde dala základy mnohým mladým oftalmológom do ich profesionálneho života.

Venuje sa aj charitatívnej činnosti. Vedie nadáciu Zdravé očko na podporu činnosti Očnej škôlky v Banskej Bystrici, v ktorej sú realizované projekty pre včasný záchyt porúch zraku u detí, liečbu tupozrakosti a prevenciu škúlenia.

MUDr Monika Gajdošová

Očná chirurgička, špecializuje sa na operácie katarakty, sietnice a sklovca. Vedie špecializovanú ambulanciu pre ochorenia sietnice a sklovca. Pôsobila na Očnej klinike NsP F.D.R v Banskej Bystrici. Absolvovala odborné stáže a študijné pobyty v Turecku, Izraeli a Rakúsku.

Je predsedníčkou Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (VRS). Od roku 2010 pravidelne organizuje Vedecké pracovné dni VRS a je lektorkou Školy mikrochirurgie oka. Je členkou medzinárodných poradných zborov pre liečbu ochorení sietnice. Pravidelne prednáša na slovenských a európskych kongresoch a sympóziách. Je členkou domácich i zahraničných vedeckých spoločností.

MUDr. Peter Lysina

Očný chirurg s menežérskymi skúsenosťami a erudíciou získanou na ročnom pobyte v USA na očných klinikách Univerzity Georgetown a George Washington University.

Absolvoval odborné stáže na klinikách v Prahe a Bratislave.
Špecializuje sa na operácie katarakty, okuloplastické operácie a laserové operácie glaukómu. Je členom domácich i zahraničných vedeckých spoločností.

MUDr. Ing. Romana Pejchalová, FEBO

Špecializuje sa na diagnostiku a liečbu ochorení sietnice a sklovca. Je vedúca aplikačného centra. Samostatne vykonáva laserové operácie oka, operácie katarakty a intravitreálnu liečbu ochorení sietnice. Absolvovala Venice Ophthalmology Summer School 2018, Školu mikrochirurgie oka, Školu vitreoretinálnej chirurgie a certifikačné školenie ETDRS. Venuje sa klinickému výskumu. Prednáša na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach.


Je autorkou a spoluautorkou mnohých odborných publikácií. Témou  jej atestačnej práce boli OCT vyšetrenia v diagnostike a liečbe  chorení terča zrakového nervu. Témou jej dizertačnej práce je korekcia astigmatizmu pomocou implantácie torickej vnútroočnej šošovky.